ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เพื่อสมทบทุนสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสาขาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๒๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ทำบุญอุทิศถวายแด่พระธรรมธีรราชมหามุนี

ขอเชิญเหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่อถวายแด่ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) และอดีตวิปัสสนาจารย์ทุกรูป วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ (ปีที่ ๒๕) ณ สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กำหนดการ ในโอกาสพิเศษครบ ๒๕ ปี กองเลขาฯ จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ จำนวน ๒๐๐ คน

ภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่ามหากุศล

ภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศนเธอร์แลนด์ ในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

โครงการทอดผ้าป่า เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนาวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี จำนวน ๒,๖๐๐ กองๆ ๒,๖๐๐ บาท เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ