ติดต่อเรา

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 3
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 
@Watmahadhatu
+Watmahathat
@WatSalak

 

_________________________________________________

ฝากข้อความถึง Watmahathat.com

ชื่อ*

อีเมล* (โปรดใช้อีเมล์ที่ใช้งานจริง)

เรื่อง

เนื้อความ

<-----กดส่งตรงนี้

(Please press send once. I received your message for sure. I will reply you as soon as possible . Thank you)

 

แผนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (Street View)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์