ทำบุญกับวัดมหาธาตุฯ

ร่วมทำบุญกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

รายการ

  1. สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ในเขตสังฆาวาส
  2. สมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  3. สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฏิมารอบพระวิหารคต
  4. บำรุงค่าน้ำ – ค่าไฟ
  5. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของทางวัดมหาธาตุฯ

ท่านสามารถทำบุญ หรือบริจาคได้ที่ :
สำนักงานเลขานุการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ได้ที่ :

ธนาคาร        ไทยพาณิชย์
สาขา             ท่าพระจันทร์
เลขที่บัญชี     144-2-16081-9
ชื่อบัญชี        วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เพื่อศูนย์ฯ

สามารถส่งหลักฐานการทำบุญ หรือบริจาค (สลิป/ใบโอน) ได้ที่ e-mail: watmahathatdotcom@gmail.com พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ ในการออกใบอนุโมทนาบัตรและส่งกลับ

 

การบริจาคทุกครั้ง

ทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้