แกลเลอรี

รวมภาพกิจกรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 

รวมสือธรรมะ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


ธรรมนำชีวิต ตอน ขันติ ความอดทน โดย พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ)

 


ธรรมนำชีวิต ตอน สติ ความระลึกได้ โดย พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ)

 


ธรรมนำชีวิต ตอน ความไม่ประมาท โดย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙

 


ธรรมนำชีวิต ตอน การฝึกจิต โดย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙

 


ธรรมนำชีวิต ตอน ทำความดีอย่ารีรอ โดย พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ)

 


ธรรมนำชีวิต ตอน “ความบังเอิญ” โดย พระมหาจำเริญ เขมวีโร

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์