กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙)

ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 

กำหนดการ

ด้วยการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในศกนี้ ได้กำหนดตามจันทรคตินิยม ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ :

๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์สมณะศักดิ์ ๑๙ รูป สดับปกรณ์

๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๙ รูป สวดพระพุทธมนต์

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร ๓๐๐ รูป

๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป รับทักษิณานุปทาน

๑๓.๐๐ น. มอบทุนการศึกษาพระภิกษู สามเณร

เสร็จพิธี

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มีความยินดีของเชิญศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมบำเพ็ญกุศลในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์