วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๖
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัรสวรรคตของสมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทางสำนักวัดมหาธาตุ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์วัดมหาธาตุและมูลนิธิมหาสุรสิงหนาทได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย และวางพวงมาลา ในฐานะที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองและต่อสำนักวัดมหาธาตุ 

ประวัติสมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยสังเขป

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  นามเดิม บุญมา ประสูติ วันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำเดือน 11 ปีกุน ตรงกับวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2286 ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์  บิดา ชื่อ หลวงพินิจอักษร(ทองดี) เสมียนตราในกรมมหาดไทย  มารดา ชื่อ คุณ ดาวเรือง โดยมีนิวาสสถานอยู่หลังป้อมเพชร ในกำแพงพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2302 รับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
พ.ศ.2306 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นายสุดจินดาหุ้มแพร  ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าวันอังคารขึ้น 9 ค่า เดือน 5 ปีกุน พ.ศ.2310  นายสุดจินดาฯได้หนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ไปสมทบกับพระเจ้าตากที่เมืองชลปุรีและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระมหามนตรี เจ้ากรมตำรวจในขวา ศักดินา 2000 และต่อมาปลายปี พ.ศ.2310 พระเจ้าตากได้ยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า และได้สถาปนาเมืองธนบุรีเป็นราชธานี และนายสุดจินดาฯ ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือ  วัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ) คือที่เป็นวังหน้า ( ขณะนี้คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ) ตลอดพระชนม์ชีพเข้าทำการรบ 24 ครั้ง และประชวร โรคนิ่วคราวตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2345  สวรรคตเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2346 (รวมอายุได้ 60 ปี)

ประวัติการรบ
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน พ.ศ.2310- พ.ศ.2325 จำนวน 16 ครั้ง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2310 ตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น
ครั้งที่ 2. พ.ศ.2310 ตีค่ายพม่าที่บางกุ้งเมืองสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 3. พ.ศ.2311 ตีก๊กเจ้าพิษณุโลก
ครั้งที่ 4. พ.ศ.2311 ตีก๊กเจ้าพิมายได้เลื่อนชั้นเป็นพระยาอนุชิตราชา ตำแหน่งจางวางตำรวจ
ครั้งที่ 5. พ.ศ.2312 ตีเขมรยึดได้เมืองเสียมราฐ
ครั้งที่ 6. พ.ศ.2313 ตีก๊กเจ้าพระฝาง (ก่อนเข้าตีมียศเป็น พระยายมราช)เสร็จราชการได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช ผู้สำเร็จราชการ พิษณุโลก
ครั้งที่ 7. พ.ศ.2313 ตีทัพพม่าที่เมืองสวรรคโลก
ครั้งที่ 8. พ.ศ.2313 ตีทัพพม่าที่เมืองเชียงใหม่
ครั้งที่ 9. พ.ศ.2315 ตีทัพพม่าที่เมืองพิชัย
ครั้งที่ 10 พ.ศ.2317 ตีทัพพม่าที่เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2317 รบพม่าที่บางแก้ว ราชบุรี
ครั้งที่ 12. พ.ศ.2318 รบกับอะแซหวุ่นกี้ ที่เมืองพิษณุโลก
ครั้งที่ 13. พ.ศ.2319 รบกับพม่าป้องกันเมืองเชียงใหม่
ครั้งที่ 14. พ.ศ.2320 ตีนครจำปาศักดิ์
ครั้งที่ 15. พ.ศ.2321 ตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)
ครั้งที่ 16. พ.ศ.2323 ปราบจลาจลในกรุงกัมพูชา

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ.2325-พ.ศ.2346 จำนวน 8 ครั้ง
พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้จัดตั้งกรุงเทพมหานครและได้สถาปนาเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช(บุญมา) เป็น สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราวังบวรสถานมงคล ตำแหน่งพระอุปราช(วังหน้า)
ครั้งที่ 17. พ.ศ.2328 สงครามเก้าทัพ (ไทย-พม่า)
ครั้งที่ 18. พ.ศ.2328 ตีพม่าในหัวเมืองปักษ์ใต้และปราบเมืองมลายู ทรงได้ปืน นางพญาตานีมาไว้ที่กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 19. พ.ศ.2329 รบพม่าที่ท่าดินแดง
ครั้งที่ 20. พ.ศ.2330 ตีพม่าที่เมืองลำปางและป่าซาง และได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่ลงมาประดิษฐานไว้ในพระราชวังบวรด้วย
ครั้งที่ 21. พ.ศ.2336 ทรงพิจารณาสภาพการเมืองทวายและแก้ไข
ครั้งที่ 22. พ.ศ.2336 รุกตีพม่า
ครั้งที่ 23. พ.ศ.2340 ป้องกันเมืองเชียงใหม่
ครั้งที่ 24. พ.ศ.2345 ขับไล่กองทัพพม่าออกจากแคว้นลานนา ฯ

บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: