กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙) ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   กำหนดการ ด้วยการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

อายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี พระธรรมสุธี

อายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   บัณฑิต พิศเพ่ง เล็งผลงาน อันธพาล เพ่งพิศ ริษยา ทำดี ไม่ได้ดี ถูกบีฑา น้ำใจหมา ยังประเสริฐ เลิศกว่ามัน สุชาโตวาท ประวัติ พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ณ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

อดีตอธิบดีสงฆ์

วัดมหาธาตุนี้ เป็นพระอารามใหญ่มาแต่แรกทรงสถาปนาเมื่อในรัชกาลที่ ๑ จึงเป็นพระอารามที่มีพระราชาคณะอยู่ประจำหลายรูปแต่เดิมมา เมื่อทรงปฏิสังขรณ์พระอารามในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างเสนาสนะสำหรับพระราชาคณะเป็นอัตรา ๕ องค์ คือพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่เป็นอธิบดีสงฆ์ ๑ องค์ พระราชาคณะฝ่ายคันถธุระอยู่คณะใหญ่ ๓ องค์ พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่กุฏิ์ ๑ องค์ อัตรานี้เป็นอย่างมาก พระราชาคณะที่เป็นอธิบดีสงฆ์ในวัดมหาธาตุ ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนปัจจุบัน ดังนี้ รายพระนาม/รายนาม อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: