กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(อาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๙) ปีมะเส็ง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

กำหนดการ
ด้วยการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในศกนี้ ได้กำหนดตามจันทรคตินิยม ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๙ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ :

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๙)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สดับปกรณ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๘ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙๓ รูป สวดมาติกา-บังสุกุล อนุโมทนา
เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มีความยินดีของเชิญศิษยานุศิษย์ อุบาสก-อุบาสิกา ร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

Wan-Adit-Athibodi

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: