วัดไทยในต่างแดน

วัดสาขาวัดมหาธาตุในต่างประเทศ

สายยุโรป

ประกอบไปด้วย ๔ วัด คือ

watphuttaphatip           watmahathaUK
วัดพุทธปทีป                                                  วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร

watsomdet         watmeta  
           วัดสมเด็จ เยอรมัน                                           วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม

สายสหรัฐอเมริกา

ประกอบไปด้วย ๓ วัด คือ

watphutvipasana       wattrairat
วัดพุทธวิปัสสนา                                         วัดไตรรัตน์ ทูซาน

watmahathatjetiyaram
             วัดมหาธาตุเจติยาราม

ประเทศอินเดีย

ประกอบไปด้วย ๑ วัด คือ

watphuttakhaya
                วัดไทยพุทธคยา 

หมายเหตุ  กำลังอัพเดทข้อมูล ผิดพลาดประการใดขออภัย
                ท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง/เพิ่มเติม ได้ที่ e-mail : watmahathatdotcom@gmail.com